Rodzice – Mama Wojtka

Rodzice – Mama Wojtka

Polecam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone przez Firmę Yesforedu. Syn chodził na nie z przyjemnością i miał bardzo dobre relacje z nauczycielami. Na lekcjach duży nacisk był kładziony na umiejętności językowe przydatne w życiu codziennym.

Enter your keyword