Rodzice – Mama Oli Mateusza i Tosi

Rodzice – Mama Oli Mateusza i Tosi

Mam troje dzieci i cała trójka przez wszystkie lata edukacji w szkole podstawowej uczęszczała na zajęcia z języka angielskiego do Yesforedu. Zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie, lektorzy prowadzą lekcje w sposób bardzo ciekawy podchodząc do każdego ucznia w sposób indywidualny. Nauka jest na bardzo wysokim poziomie, każde z moich dzieci ma dzisiaj solidnie opanowane podstawy i nie ma problemu ze zrozumieniem i prostą komunikacją w języku angielskim.
Uważam, że nauka języka angielskiego w Yesforedu jest świetnym wyborem, ze względu na małe grupki, w których odbywają się lekcje a także wynikający z tego fakt, że każde z dzieci jest traktowane podmiotowo – z należytą uwagą.
Moja najmłodsza córka (która chodziła w minionym roku szkolnym na kurs przygotowujący do egzaminu ośmioklasisty, będącym podsumowaniem wszystkich lat nauki języka angielskiego w YESforedu) powiedziała, że lekcje były prowadzone tak, że “angielski sam jej wchodził do głowy”, a osiągnęła na egzaminie ósmoklasisty bardzo wysoki wynik z języka angielskiego.

Enter your keyword