Rodzice – Mama Natalii i Mateusza

Rodzice – Mama Natalii i Mateusza

Szkoła Yesforedu  od kilku lat rozwija znajomość języka angielskiego u moich dzieci. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu oraz zaangażowania nauczycieli. Dzieci bardzo dobrze radzą sobie z językiem, zarówno w szkole jak i w życiu codziennym, a dzięki nauczycielom same chcą podnosić własne umiejętności. Warto dodać, że lekcje są bardzo ciekawe, nie nudne, dzieci z przyjemnością na nie uczęszczają. Dzięki zajęciom z języka angielskiego nawet najtrudniejsze szkolne sprawdziany dzieci zaliczały celująco. Dziękujemy !
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowania córki do egzaminów po klasie ósmej.  Zajęcia,
pomimo pandemii, prowadzone były  profesjonalnie i z zaangażowaniem.
Nauczyciele kompetentni i otwarci na potrzeby uczniów, bardzo elastyczni
z indywidualnym podejściem do potrzeb i oczekiwań.
Córka została przygotowana profesjonalnie, egzaminy poszły jej bardzo dobrze.

Enter your keyword